Phone +371 22 314 000

SWH SETS ERAF Funded Projects

Nr. SKV-L-2016/236

SIA "SWH SETS" ir noslēdzis 09.05.2016. līgumu Nr. SKV-L-2016/236 ar v/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" par atbalsta saņemšanu pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Nr. L-ĀTA-15-3651

SIA "SWH SETS" ir noslēdzis 11.12.2015. līgumu Nr. L-ĀTA-15-3651 ar v/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" par projekta "SWH SETS ārējā mārketinga aktivitātes 2015-ĀTA9" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Nr. L-ĀTA-15-3488

SIA "SWH SETS" ir noslēdzis 06.11.2015. līgumu Nr. L-ĀTA-15-3488 ar v/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" par projekta "SWH SETS ārējā mārketinga aktivitātes 2015-ĀTA8" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Nr. L-ĀTA-15-3041

SIA "SWH SETS" ir noslēdzis 21.07.2015. līgumu Nr. L-ĀTA-15-3041 ar v/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" par projekta "SWH SETS ārējā mārketinga aktivitātes 2015-ĀTA7" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Nr. L-ĀTA-15-2781

SIA "SWH SETS" ir noslēdzis 07.05.2015. līgumu Nr. L-ĀTA-15-2781 ar v/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" par projekta "SWH SETS ārējā mārketinga aktivitātes 2015-ĀTA6" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Nr. 2014/0013/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/034

SIA “SWH SETS” 28.08.2014. ir noslēdzis Līgumu Nr. 2014/0013/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/034 ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu. Projekts “Programmatūras izstrādes rezultātu apstrādes un interpretācijas tehnoloģija”, identifikācijas Nr. 2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/034 tiek realizēts sadarbībā ar Latvijas Universitātes aģentūru “Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts”.

Nr. L-ĀTA-14-2309

SIA "SWH SETS" ir noslēdzis 07.08.2014. līgumu Nr. L-ĀTA-14-2309 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra par projekta "SWH SETS ārējā mārketinga aktivitātes 2014 - ĀTA4" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Nr. 2013/0031/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/010

SIA "SWH SETS" 13.12.2013. ir noslēdzis Līgumu Nr. 2013/0031/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/010 ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu. Projekts "Multi - modeļu izstrādes tehnoloģija .NET pielietojumu projektiem", identifikācijas Nr. 2DP/2.1.1.1/13/APIA/VIAA/010 tiek realizēts sadarbībā ar Valsts zinātnisko institūtu – atvasinātu publisku personu „Elektronikas un datorzinātņu institūts”.

Nr. 2010/0303/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/043

SIA "SWH SETS" 06.01.2011. ir noslēdzis Sadarbības līgumu Nr. ESS2010/118-1 ar Latvijas Universitāti par projekta "Plaušu veža diagnostikas metodes un datorprogrammas prototipa izstrāde, izmantojot izelpas gaisa analīzi ar māksligo ožas sensoru" Nr. 2010/0303/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/043 istenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālas Attīstības fonds.

Nr. L-ĀTA-13-1652

SIA "SWH SETS" ir noslēdzis 27.08.2013. līgumu Nr. L-ĀTA-13-1652 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra par projekta "SWH SETS ārējā mārketinga aktivitātes 2013 - ĀTA3" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Nr. L-ĀTA-13-1369

SIA "SWH SETS" ir noslēdzis 19.03.2013. līgumu Nr. L-ĀTA-13-1369 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra par projekta "SWH SETS ārējā mārketinga aktivitātes 2012 - ĀTA2" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

SWH SETS has contracted with the Investment and Development Agency of Latvia (Contract Nr. L-ĀTA-13-1369 dated 19.03.2013) for the project "SWH SETS External Marketing Activities 2012 - ĀTA2", co-financed by the ERDF.

Nr. L-ĀTA-12-1120

SIA "SWH SETS" ir noslēdzis 30.08.2012. līgumu Nr. L-ĀTA-12-1120 ar v/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" par projekta "SWH SETS ārējā mārketinga aktivitātes 2012-ĀTA1" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

SWH SETS has contracted with the Investment and Development Agency of Latvia (Contract Nr. L-ĀTA-12-1120 dated 30.08.2012) for the project "SWH SETS External Marketing Activities 2012 - ĀTA1", co-financed by the ERDF.

Nr. L-ĀTA-09-0027

SWH SETS has successfully participated in the largest IT & Communications exhibition in the world CEBIT 2009. It was partly sponsored by the European Regional Development Fund under the contract No. L-ATA-09-0027.