SWH SETS

KRABIS

ESFERAFESVIAA
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

 

INFO

Programmatūras izstrādes rezultātu apstrādes un interpretācijas tehnoloģija (KRABIS)

Projekta iesniedzējs: SIA “SWH SETS”

Sadarbības partneris: Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts”

Projekta numurs: 2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/034

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. sc. comp. Baiba Apine

Sadarbības partnera daļas zinātniskais vadītājs:Dr. sc. comp. Edgars Celms

Projekta mērķis ir izstrādāt zinātniski pamatotu risinājumu programmatūras izstrādes rezultātu reprezentācijai un interpretācijai.

Projekts ir SIA “SWH SETS” un Latvijas Universitātes aģentūras “Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts” sadarbības projekts, kas tiek realizēts datorzinātņu nozarē. Tā ietvaros plānots veikt:

• bāzes jeb “momentānās” versijas izstrādi;

• “salīdzināt ar iepriekšējo” versijas izstrādi;

• “salīdzināt ar etalonu” versijas izstrādi;

• inteliģentās testu rezultātu analīzes un vizualizācijas metožu izstrādi;

• informatīvo sasaisti.

Projekta ietvaros tiks izstrādāta programmatūras izstrādes rezultātu apstrādes un interpretācijas tehnoloģija, kas paredzēta testēšanas rezultātu apstrādei, lai padarītu tos pieejamus dažāda līmeņa projekta darbiniekiem:

• viegla un operatīva piekļuve testēšanas rezultātiem ļauj programmētājiem pamanīt veikto izmaiņu sekas (ļoti būtiski strādājot ar sarežģītas loģikas vai citu programmētāju izstrādātu kodu);

• salīdzinošā analīze rāda projekta vadošajiem darbiniekiem kā projekts attīstās, kāda ir tā gatavības pakāpe;

• sistēma ļautu monitorēt būvēšanas un testu vides.

Projekta ietvaros tiks izstrādāta arī analīzes rezultātu vizualizācija, kas kompakti vizualizē analīzes rezultātus un ļauj ērti navigēt starp dažādiem analīzes rezultātu detalizācijas līmeņiem un kas nodrošinātu tās ērtu lietošanu kā izpētes, tā arī prezentācijas datu vizualizācijai, kā arī tiks realizēta sasaiste ar kļūda reģistrēšanas sistēmu – pie testa tiek pielikta saite, kas asociē ar atbilstošu problēmu aprakstu. Projektā paredzēts šķirot testu neiziešanas rezultātus, kā “negaidīts” un “gaidīts” - problēma ir zināma (testa izpildes rezultātā tas tiek indicēts), bet vēl nav atrisināta.

Projekta īstenošanas vieta – SIA “SWH SETS”, Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts”.

Projekta īstenošanas ilgums 12 mēneši no 01.09.2014. līdz 31.08.2015.

Projektā plānotās izmaksas ir 245 349 EUR, tajā skaitā 151 206 EUR no ERAF līdzekļiem.

AKTUALITĀTES

25.08.2015. noticis projekta KRABIS seminārs. Semināra prezentācijas materiāls te >>

SIA “SWH SETS” aicina uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta: “Programmatūras izstrādes rezultātu apstrādes un interpretācijas tehnoloģija” (Identifikācijas Nr. 2014/0013/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/034), kas tiek realizēts sadarbībā ar Latvijas Universitātes aģentūru “Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts”, semināru, kas notiks š.g. 25. augustā no plkst. 10.00 līdz plkst. 12:30 SETS konferenču zālē (Kr. Valdemāra iela 33-4, 3. stāvs).
Semināra programma un pieteikšanās kārtība te >>

30.06.2015. notikusi projekta KRABIS ceturtā uzraudzības padomes sēde, ko vadīja projekta administratīvais vadītājs Aivars Lokmanis. Izvērtēta projekta īstenošanas gaita un aktuālie riski, dotas rekomendācijas risku mazināšanai.

31.03.2015. notikusi projekta KRABIS trešā uzraudzības padomes sēde, ko vadīja projekta administratīvais vadītājs Aivars Lokmanis. Izvērtēts reālais projekta progress un salīdzināts ar plānoto, kā arī izvērtēta projekta budžeta izpilde.

20.03.2015. iesniegts projekta KRABIS pirmais progresa pārskats.

09.01.2015. iesniegts projekta KRABIS ikgadējais pārskats par Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu.

16.12.2014. notikusi projekta KRABIS otrā uzraudzības padomes sēde, ko vadīja projekta administratīvais vadītājs Aivars Lokmanis. Izvērtēts reālais projekta progress un salīdzināts ar plānoto, izvērtēta projekta budžeta izpilde, kā arī identificētas problēmas un pieņemti lēmumi par to risinājumiem.

02.09.2014. notikusi projekta KRABIS pirmā uzraudzības padomes sēde, ko vadīja projekta administratīvais vadītājs Aivars Lokmanis. Izvērtēta projekta īstenošanas gaita un aktuālie riski, dotas rekomendācijas risku mazināšanai.

REZULTĀTI

Progresa pārskati sekojošās projekta aktivitātēs:

Aktivitāte Nr. 1.1 "Loģiskais datu modelis"
Progresa pārskats te >>

Aktivitāte Nr. 1.2 "Datu ielādes loģiskā shēma"
Progresa pārskats te >>

Aktivitāte Nr. 1.3 "Datu dzēšanas loģiskā shēma"
Progresa pārskats te >>

Aktivitāte Nr. 1.4 "Aplikāciju serveris"
Progresa pārskats te >>

Aktivitāte Nr. 1.5 "Spraudņu izstrādes metodika"
Progresa pārskats te >>

Aktivitāte Nr. 1.6 "Spraudņa piemērs vienai būvēšanas videi"
Progresa pārskats te >>

Aktivitāte Nr. 1.7 "Spraudņa piemērs vienai Unit testu videi"
Progresa pārskats te >>

Aktivitāte Nr. 1.8 "Web serveris"
Progresa pārskats te >>

Aktivitāte Nr. 1.9 "Manuālais datu ievads"
Progresa pārskats te >>

Aktivitāte Nr. 2.1 "Testu grupas divu rezultātu salīdzināšanas algoritms"
Progresa pārskats te >>

Aktivitāte Nr. 2.2 "Testu darbu un pakešu jēdzienu integrācija loģiskajā sistēmā"
Progresa pārskats te >>

Aktivitāte Nr. 5.1 " Sistēmas lietotāju vadība"
Progresa pārskats te >>

Aktivitāte Nr. 5.2 "Lietotāju saistība ar monitorejamajiem objektiem"
Progresa pārskats te >>


A SETS product:

LeakAnalyzer

A SETS product

Click to read More


EMail us

Contact us in English

Rakstiet mums latviski!

Schreiben Sie uns auf Deutsch

Пишите нам по-русски

E-Mail: contact@sets.lv